Register-therapeut & beroepsvereniging

N.V.S.T.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging N.V.S.T., de Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten. De N.V.S.T. is in 1987 opgericht. Therapeuten die zijn aangesloten bij de N.V.S.T. worden door de zorgverzekeraars erkend en de door hun gegeven behandelingen komen bij de meeste verzekeraars in de aanvullende pakketten voor vergoeding in aanmerking. Het is altijd verstandig om daarover bij uw eigen verzekeraar of verzekeringsadviseur informatie in te winnen.

De N.V.S.T. stelt aan haar leden hoge eisen met betrekking tot opleiding en nascholing, de kwaliteit van de therapie, van de praktijkruimte en de administratie, en kent haar eigen klacht en tuchtrecht. Van een bij de N.V.S.T. aangesloten therapeut mag u professionaliteit verwachten.

R.B.C.Z.

De R.B.C.Z. is een overkoepelende organisatie die artsen, en therapeuten op HBO niveau, in de complementaire en alternatieve geneeswijzen, certificeert en registreert. De R.B.C.Z. behartigt de algemene belangen van de bij haar geregistreerde behandelaars en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en patienten.